LOHEN MALJA -kiertopalkinnon säännöt

 

 

 

Kilpailijoiksi hyväksytään Kuusamon Perhokalastajat ry:n jäsenet

1. Kilpailukalaksi hyväksytään Atlannin lohi (Jäämeren lohi)

2. Pyyntiaika 1.6.-31.8. ja pyyntipaikka Pohjoismaat

3. Hyväksytyt pyyntivälineet ovat perinteiset perhokalastusvälineet (perhovapa,-kela, -siima ja perho)

4. Kala on ilmoitettava kilpailuun viimeistään 10 pv kuluessa kalan saamisesta. Kalasta ilmoitetaan pituus,paino(pyöreänä), saantiaika ja -paikka, perhon nimi ja resepti sekä valokuva kalasta.

5. Ilmoituksen mukaan on liitettävä yhden todistajan nimi ja yhteystiedot

6. Jos jokin kohta puuttuu ilmoituksesta voi tuomaristo hylätä osallistujan.

7. Tiedot kilpailuun osallistuvasta kalasta ilmoitetaan seuran sähköpostiin.Vain nämä kalat hyväksytään kisaan mukaan. Seuran sähköposti on kpk@kuusamonperhokalastajat.net 

8. Voittaja ratkaistaan kalan pituuden mukaan. Jos pituus on useammalla kalalla sama, ratkaistaan voittajakala painon mukaan.

9. Kilpailun tuomaristona toimii seuran hallitus.Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

10. Palkintoon kaiverretaan vuosittain voittajan nimi,vuosiluku,kalan pituus ja paino. Palkinto on toimitettava perhoseuran puheenjohtajalle tai sihteerille ennen seuraavan vuoden kesäkuuta.

11. Kiertopalkinnon saa halutessaan omakseen viidestä kiinnityksestä.

 

LOHEN MALJA-kiertopalkinto