Naapankoski

 

Naapankoski on lyhyt koskenpätkä kalanviljelylaitoksen kohdalla.Lyhyin matka tälle alueelle on kiertää Koitilan tien kautta ja sillan jälkeen kääntymällä heti oikealle. Alue on itsellekin hieman tuntematon mutta kosken niska-alue ja hidasvirtainen alaosa näyttäisivät houkuttelevilta.Keväisin tällä alueella tapaa usein perhomiehiä sumukorentoaikaan.