Pyörrekoski

 

Pyörresuvannon jälkeen seuraava koskiosuus alkaa Pyörrekoskesta.Joitakin vuosia sitten niskalle tehtiin pohjapato säännöstelemään yläpuolisen suvannon vedenkorkeutta.Pohjapadon alue on aika kovavirtainen ja satunnaisesti harreja ja taimenia löytyy virran reuna-alueilta. Kesäaikaan myös kovimmasta koskesta kannattaa kaloja kokeilla löytää. Heti kosken alla virta rauhoituu ja ennen seuraavaa vasemmalle kaartuvaa mutkaa löytyy mielestäni kosken paras harrialue.
Tämä kuva kertoo parhaiten Pyörrekosken yleisluonteen. Aikoinaan kosken rannalla sijaitsi uittolanssi, josta tukit aloittivat pitkän matkansa kohti Perämeren rantaa. Rännimäinen koski on hyvin ilmeetön ja  ei kuulu omiin suosikkipaikkoihin Kostonjoella.
Pyörrekosken alaosaa kuvattuna lokakuun alussa. Tämä alaosa tullaan säilyttämään joen entisöinnin yhteydessä "museokoskena".Jää edes jonkinlainen muisto jälkipolville ihmisten ajattelemattomuudesta luontoa kohtaan. Toisaalta tämä koski olisi ollut helpoin kunnostaa taustalla näkyvälle vanhalle uomalle ohjaamalla rännin yläpäästä vesi virtaamaan kokonaan luonnonuoman puolelle. Usein alkukesästä veden ollessa korkeimmillaan vesi virtaa möljän yli vanhalle uomalle ja kalat seuraavat perässä.

Kosken alaosassa vanhan ja uuden uoman risteyksen alapuolella uoma levenee ja varsinkin sumukorrien kuoriutumisen aikoihin paikka on kokeilemisen arvoinen.