Tammen kanava

 

Kostonjoki saa alkunsa Kostonjärven eteläpäästä. Viereisen kuvan esteverkko säännöstelypadon yläpuolella estää järven kalakannan pääsyn Kostonjokeen. Järven vedenpinta on yleensä keväällä alhaisimmillaan, koska pitkin talvea vettä on juoksutettu jokeen runsaanpuoleisesti.
Runsas vedenjuoksutus pitää padon alapuolisen kanavan sulana koko talven ajan. Tämä tarjoaa mahdollisuuden talvikalastukseen kanavassa ja sen alapuolisella suvanto-osuudella aina Ulmajakosken niskalle saakka. Aivan padon alla on kalastus tietenkin kielletty. Kalastusalue alkaa n. 200 metrin päästä padosta. Kanavan alapäässä joki levenee ja virta tasoittuu. Vuosien myötä juuri tältä alueelta on kevään ensimmäiset taimenet nostettu veneeseen.
Kanavan rannat ovat keväisin aika petolliset runsaan lumen ja jääkallojen vuoksi, joten helpoin ja turvallisin tapa kalastaa on venekalastus. Kevään ensimmäisten lämpimien päivien aikaan maaliskuussa(joskus jopa helmikuussa) on veneen nokka käännetty alavirtaan ja vuoden ensimmäiset "löysät" oiottu perhosiimoista.
Myös vaappuja on välillä vedetty ja hyvin tuloksin kuten kuvasta näkyy.