Kuusinkijoki 2006

mistähän tämä runko löytyy kesällä 2007?...