Muuta kalastusta

Syksyistä purkkisiian pilkintää..