Vastuullinen kalastaminen: Milloin kala kannattaa vapauttaa?

Vastuullinen kalastaminen on pikemminkin ohjenuora kuin lakiin kirjoitettu säädös, jonka nojalla suurin osa kalastajista pyrkii vastuullisella kalastamisella takaamaan vesistöjen monimuotoisuuden. Vastuullisen kalastuksen pariin kuuluu myös osaaminen siitä, milloin kala tulisi vapauttaa takaisin luontoon.

Miksi ja milloin kala kannattaa vapauttaa?

Monille harrastekalastajille riittää pelkkä valokuva saadusta saaliista. Tämän vuoksi monet vapauttavat osan tai jopa koko saaliin takaisin vesistöihin, jos niitä ei aiota käyttää esimerkiksi ruokana. On kuitenkin hyvä varmistaa, että kala on hyvässä kunnossa, jotta se pystyy selviämään elinvoimaisena myös vapautuksen jälkeen.

Milloin kala kannattaa vapauttaa 1 - Vastuullinen kalastaminen: Milloin kala kannattaa vapauttaa?

Joissakin tapauksissa kalastajan on lain velvoittamana vapautettava tietyt kalat takaisin vesistöön. Näitä ovat alamittaiset kalat sekä rauhoitetut kalat. Monet kalastajat vapauttavat myös vapaaehtoisesti suurempia yksilöitä, sillä tiedetään, että erityisesti nämä kalat ovat todella tärkeitä tekijöitä kalakannan hyvinvoinnin ja selviytymisen kannalta.

Kalan iso koko on usein merkki vahvasta geeniperimästä. Lisäksi tiedetään, että suurikokoisten kalojen mätimunat ovat kookkaampia, jolloin ne pystyvät todennäköisesti tuottamaan myös vahvempia jälkeläisiä. Terveen ja vahvan kalakannan tunnistaa aina monista isokokoisista kalayksilöistä, jotka parantavat omalta osaltaan myös vesistön laatua syömällä suurempia määriä roskakaloja.

Tiedetään, että esimerkiksi suurikokoiset hauet syövät paljon särkeä, joten nämä kalat kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan vapauttaa takaisin vesistöön. Tästä samaisesta syystä monien mielestä pienemmät hauet maistuvat myös paremmalle kuin suuremmat.

Vastuullinen kalastaja varmistaa sopivin välineiden, tietämyksen ja harjoittelun kautta, että mahdollisimman moni kala pystytään vapauttamaan takaisin vesistöön. Nopeus ja tarkkuus niin kalan nostamisessa, valokuvaamisessa ja punnituksessa kuin vapauttamisessa on valttia. Pienellä harjoittelulla jokaisesta kalastajasta voi tulla tässä tärkeässä vastuualueessa mestari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *